Mbrojtja vdiq SPI aktiv, ky varg IP nuk është e lejuar!